Cylchdaith Rhoscolyn

Disgrifiad

Cylchdeithiau Pontrhydybont a Rhoscolyn
Mae’r ddau lwybr hyn yn adeiladu ar Gylch Trearddur ac yn mynd â ni i ran ddeheuol y Ynys Cybi. Wrth i ni symud i ffwrdd o’r môr, mae’r tirlun yn newid i borfa agored a bythynnod traddodiadol Cymreig. Yn y pen draw, mae’r ddwy lwybr yn mynd â ni ar draws y ‘Four Mile Bridge’ ac yn ôl i Ynys Môn.

Mae Cylchdaith Rhoscolyn yn ychwanegu pentref mwyaf deheuol Ynys Cybi i’r daith – Rhoscolyn wrth gwrs. Mae gan Rhoscolyn ei draeth tywodlyd hardd ei hun – Borth Wen – ynghyd â gorsaf bad achub. Mae gan yr eglwys leol gofeb i’r aelodau Bad Achub a gollodd eu bywydau o amgylch arfordir Ynys Môn wrth geisio achub eraill. Mae’r pentref hefyd yn gartref i’r bar / bwyty enwog ‘Y White Eagle’  – yn ôl pob son un o hoff lefydd William a Kate, Dug a Duges Caergrawnt, pan oeddynt yn byw ar Ynys Môn.

O’r Fali, mae’r llwybr yn dilyn hen gefnffordd yr A5 (peidiwch â phoeni bod yna lôn beicio ar wahân) ac yn ôl i Gaergybi ei hun.

Hyd yn oed gan gynnwys gwyriad i oleudy Ynys Lawd, dim ond prin ugain milltir yw’r llwybr hiraf. Fodd bynnag, o ystyried y topograffeg – a chaniatáu digon o amser i ymlacio ac archwilio ar hyd y ffordd – byddwn yn awgrymu eich bod wedi neilltuo diwrnod llawn.

 

Map

Llefydd Diddorol

Galeri